Way to go Pac, rootin' tootin' that's good shootin' amigo!